Ulica, zanieczyszczenia i przyroda KNOxOUT farby antysmogowe

FAQ – często zadawane pytania

Czy BOYSEN® KNOxOUT jest farbą przyjazną środowisku o niskim stężeniu LZO?

Tak. Poziom lotnych związków organicznych (LZO) w BOYSEN® KNOxOUT™ jest zgodny z większością międzynarodowych norm dotyczących wskaźnika efektywności środowiskowej. W rzeczywistości poziom LZO w farbie BOYSEN KNOxOUT™ jest poniżej amerykańskich i europejskich limitów LZO dla farby lateksowej.

Ale to, czym odróżnia się  BOYSEN KNOxOUT™ od innych farb jest potencjał, który daje możliwość redukcji LZO w trakcie użytkowania. Podczas gdy większość ekologicznych farb koncentruje się na obniżeniu poziomu LZO, aby zminimalizować ich szkodliwy wpływ na środowisko, BOYSEN  KNOxOUT™ ustanawia nowy paradygmat dla „zielonych” farb. Wprowadza ekologiczne farby z technologią oczyszczania powietrza, które stale działają w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i poprawy stanu środowiska.

BOYSEN® KNOxOUT™ jest również farbą bezołowiową i bezrtęciową, dlatego masz pewność, że Ty i środowisko jesteście bezpieczni.

Czy do stosowania BOYSEN® KNOxOUT potrzebny jest specjalny sprzęt?

BOYSEN® KNOxOUT™ stosuje się  jak zwykłą farbę. A więc można użyć zarówno pędzla, wałka, jak i pistoletu malarskiego (natryskowego) podciśnieniowego. 

Jakie poziomy połysku BOYSEN® KNOxOUTTM są dostępne?

BOYSEN® KNOxOUT™ jest dostępny tylko w wersji matowej.

Czy mogę mieć specjalne kolory?

Specjalne kolory są mieszane i produkowane przez naszą fabrykę.  Jeśli masz na myśli kolor, przynieś próbkę, a my dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć pasujący kolor farby dla Ciebie.

Czy powierzchnia matowa BOYSEN® KNOxOUT będzie brudzić się od zanieczyszczeń z powietrza?

Ta sama reakcja fotokatalityczna, która rozkłada zanieczyszczenia, utrudnia również przyleganie brudu do pomalowanej powierzchni. To również sprawia, że powierzchnia staje się hydrofilowa, a więc cząstki brudu mogą być zmyte przez deszcz.

INFORMACJE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA

 

Dlaczego mam się martwić o zanieczyszczenie powietrza?

Ponieważ zanieczyszczenie powietrza jest problemem, który dotyczy każdego z nas. 

Oto kilka faktów ilustrujących skutki zanieczyszczenia powietrza:

  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (http://bit.ly/1jpGo4S) w 2012 r. około jedna ósma wszystkich zgonów na świecie lub około 7 milionów osób zmarło w wyniku narażenia na zanieczyszczenie powietrza.
  • Jak wyliczyła Komisja Europejska, wpływa to również na średnią długość życia. Zanieczyszczenia skracają życie o około 8 miesięcy, a w najbardziej zanieczyszczonych miastach nawet o 2 lata (http://bit.ly/Wxnlev).
  • W silnie zanieczyszczonym mieście, takim jak Metro Manila, stwierdzono, że 1 na 8 przedwczesnych zgonów jest spowodowany zanieczyszczeniem powietrza.

Co to jest NOx?

NOx lub tlenki azotu są wysoce reaktywnymi gazami zawierającymi azot i tlen. Jest on generowany głównie przez emisje z pojazdów i ma poważne skutki dla zdrowia i środowiska. Tworzy smog (ozon w warstwie przyziemnej) i małe cząstki stałe, które mogą powodować problemy z oddychaniem; a także prowadzi do kwaśnych deszczy.

INFORMACJE O TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA POWIETRZA

W jaki sposób BOYSEN® KNOxOUT oczyszcza powietrze?

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o BOYSEN® KNOxOUT™ i jak działa jego technologia w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Czy BOYSEN® KNOxOUTTM naprawdę działa?

Technologia oczyszczania powietrza stosowana w BOYS®EN została udowodniona w serii prób. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przeprowadzonych testach i ich odpowiednich wynikach.

Kiedy technologia oczyszczania powietrza staje się skuteczna?

Istnieje okres aktywacji potrzebny zanim BOYSEN® KNOxOUT™ stanie się w pełni skuteczne w redukcji NOx, ponieważ cienka warstwa organiczna farby musi być najpierw zredukowana, aby umożliwić jak największy dostęp powietrza do fotokatalitycznego TiO2. Czas potrzebny do pozbycia się tej warstwy organicznej w celu osiągnięcia maksymalnego potencjału redukcji NOx Boysen® KNOxOUT™ różni się w zależności od ilości światła słonecznego (UV). Ilość potrzebnego promieniowania UV wynosi około 1 wat/metr kwadratowy promieniowania  o długości 380-400 nm, więc ogólnie czas aktywacji powinien być dość krótki w powierzchniach zewnętrznych wystawionych na działanie słońca, ale dłuższy w obszarach wewnętrznych, które opierają się wyłącznie na świetle fluorescencyjnym jako źródle promieniowania UV.

Jak mogę utrzymać skuteczność farby w czasie?

Aby zmaksymalizować skuteczność Boysen® KNOxOUT™, zalecamy lekkie czyszczenie pomalowanych powierzchni wodą – zwłaszcza, jeśli malowany obszar nie jest wyeksponowany na deszcz.

Jak długo BOYSEN® KNOxOUT oczyści powietrze?

Ponieważ fotokatalizator nie zużywa się w procesie rozkładania zanieczyszczeń, BOYSEN® KNOxOUT™ będzie czyścić powietrza tak długo, jak farba pozostaje na powierzchni i jest wystawiona na działanie światła i wilgoci.

INFORMACJE

Przeczytaj jeszcze