Czy to możliwe, że farba czyści powietrze? TAK!

Jak to możliwe, że farba czyści powietrze?

BOYSEN® KNOxOUT ™ to pierwsza na świecie farba oczyszczająca powietrze z technologią fotokatalityczną CristalACTiV ™. 

Pod wpływem promieniowania słonecznego (promieniowania UV) zawarty w farbie fotokatalizator przyczynia się do rozkładu szkodliwych zanieczyszczeń powietrza i przekształcania ich w mniej szkodliwe substancje. 

Każda powierzchnia pokryta KNOxOUT™ staje się aktywną powierzchnią oczyszczającą powietrze, która pomaga chronić ludzi przed szkodliwymi tlenkami azotu. 

Fotokataliza zapewnia również KNOxOUT™ właściwości samoczyszczące, przeciwbakteryjne i dezodoryzujące.

BOYSEN® KNOxOUT™ sprawdza się najlepiej na obszarach o wysokim poziomie tlenków azotu (NOx), takich jak parkingi wewnętrzne oraz domy i budynki zewnętrzne na obszarach miejskich.

Właściwości: 

 • Oczyszczanie powietrza i samoodkażanie
 • Technologia ochrony przeciwbakteryjnej
 • Zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów i niski LZO (lotne związki organiczne, czyli po ang. VOC volatile organic compounds)
 • Na bazie wody, bezołowiowe i bezrtęciowe
 • Znakomite zachowanie koloru
 • Akrylowy na bazie wody
 • Płaskie wykończenie

Korzyści:

 • Zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza
 • Przyjazny dla środowiska Eco-ACTive
 • Ochrona antybakteryjna
 • Opracowany z myślą o regularnym czyszczeniu i lekkim szorowaniu
 • Niskie koszty utrzymania
 • Łatwa aplikacja
 • Szybkoschnący

Jak farby działają?

BOYSEN®  KNOxOUT™ zawiera technologię fotokatalityczną CristalACTiV™, czyli zawiera ultradrobny (nanometryczny) dwutlenk tytanu (TiO2), który pochłania energię słoneczną i przekształca zwykłą parę wodną w hydroksylowe i peroksylowe wolne rodniki na powierzchni TiO2.

Te wolne rodniki, utworzone w ułamkach sekundy (jednej miliardowej sekundy),  są reaktywnymi związkami, które rozkładają na powierzchni farby szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenki azotu (NOx). 

Szkodliwe gazowe NOx (tlenki azotu) są przekształcane w kwas azotowy, który jest szybko neutralizowany przez alkaliczne cząstki węglanu wapnia w farbie, wytwarzając nieszkodliwe ilości azotanu wapnia i nieznaczne ilości dwutlenku węgla i wody. 

Azotan wapnia jest rozpuszczalny w wodzie i łatwo usuwany z powierzchni, pozostawiając  ją czystą i dając możliwość do wchodzenia w kontakt z  kolejnymi zanieczyszczeniami.

 

Wielką zaletą reakcji fotokatalitycznej jest to, że ultradrobny TiO2  nie jest zużywany w reakcji. Jest on jedynie katalizatorem, który o ile jest wystarczająca ilość światła, powietrza i wilgoci, stale generuje wolne rodniki. Dodatkowo reakcja ta nadaje farbie właściwości samooczyszczające i antybakteryjne.

Albo mówiąc prościej…

Pod wpływem światła (a bardziej poprawnie naukowo mówiąc: pod wpływem promieniowania ultrafioletowego), KNOxOUT™ z CristalACTiV™ Technology reaguje ze szkodliwymi tlenkami azotu (NOx) pochodzącymi z emisji z pojazdów silnikowych, rozpuszczalników stosowanych w fabrykach oraz elektrowniach i neutralizuje je w procesie chemicznym. NOx są rozkładane i przekształcane w nieszkodliwe substancje, które są zmywane w czasie opadów deszczu. 

Rozkład zanieczyszczeń przez BOYSEN®  KNOxOUT™ został udowodniony w badaniach przeprowadzonych na Filipinach i w Londynie.

INFORMACJE

Przeczytaj jeszcze