Duże miasto, smog unoszący się nad miastem KNOxOUT farby antysmogowe

Zanieczyszczone powietrze to zagrożenie dla życia

Szkodliwe powietrze, którym oddychasz - najpierw przeczytaj uważnie!

Świtowa Organizacja Zdrowia alarmuje: zła jakość powietrza, to globalny problem! Aż 400 000 osób umiera rocznie, gdyż oddycha fatalnej jakości powietrzem.Najbardziej szkodzą:
  • dwutlenek azotu (toksyczny, czerwono-brązowy gaz z grupy tlenków azotu (NOx)
  • benzopireny, 
  • pył zawieszony, 
  • dwutlenek siarki 
  • ozon w warstwie przyziemnej.

Co zawierają nasze farby KNOxOUT?

Farby KNOxOUT zawierają nano-dwutlenek tytanu (TiO2). Nano, czyli ultra drobny. Owa wielkość dwutlenku tytanu ma tu zasadnicze znaczenie. W normalnych warunkach cząsteczki dwutlenku tytanu zbijają się, łączą w większe, tu dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii CrystalACTIVE pozostają bardzo drobne, i to sprawia, że nabierają fotokatalitycznych właściwości. Łatwo łączą się z wodą, czyli są hydrofilowe, a co najważniejsze wykazują się silną absorpcją promieniowania UV. 

Nano-dwutlenek tytanu właśnie ze względu na powyższe właściwości jest wykorzystywany w wielu sektorach, m.in. medycznym, kosmetycznym, no i właśnie chemicznym również. Dlatego właśnie, po zastosowaniu go w farbach elewacyjnych działa jak naturalny filtr i neutralizator toksyn znajdujących się w zanieczyszczonym spalinami powietrzu.

Pozostałe wpisy

Sklep z farbami KNOxOUT

Przedstawiamy pierwsze na świecie farby, które oczyszczają powietrze. Zamów już dziś! Każdą ścianę, którą pomalujesz elewacyjną farbą KNOxOUT zamienisz w oczyszczacz powietrza zasilany słońcem.

Scroll to Top