Japonia ruchliwa ulica w kontekście KNOxOUT farb antysmogowych

KNOxOUT – wszystko, co musisz wiedzieć o farbach, które zmieniają miejską przestrzeń

Czy to możliwe, że farba czyści powietrze? Tak! BOYSEN® KNOxOUT ™ to pierwsza na świecie farba oczyszczająca powietrze z technologią fotokatalityczną CristalACTiV ™. Pod wpływem promieniowania słonecznego (promieniowania UV) zawarty w farbie fotokatalizator przyczynia się do rozkładu szkodliwych zanieczyszczeń powietrza i przekształcania ich w mniej szkodliwe substancje. Każda powierzchnia pokryta KNOxOUT™ staje się aktywną powierzchnią oczyszczającą powietrze, która pomaga chronić ludzi przed szkodliwymi gazami. Fotokataliza zapewnia również KNOxOUT™ właściwości samoczyszczące, przeciwbakteryjne i dezodoryzujące. BOYSEN® KNOxOUT™ sprawdza się najlepiej na obszarach o wysokim poziomie tlenków azotu (NOx). Warto nią pomalować parkingi wewnętrzne oraz elewację domów i budynków na obszarach miejskich.

Właściwości farby KNOxOUT

 • Oczyszcza powietrze i ma właściwości samoodkażające.
 • Zapewnia ochronę przeciwbakteryjną.
 • Ogranicza nieprzyjemne zapachów.
 • Ma niskie stężenie LZO, czyli lotnych związków organicznych, z ang. VOC Volatile Organic Compounds.
 • Są wyprodukowane na bazie wody i nie zawierają ołowiu i rtęci.
 • Zapewniają znakomite zachowanie koloru.
 • Są to farby akrylowe.

Korzyści farby KNOxOUT

 • Zmniejszają zanieczyszczenia powietrza.
 • Są przyjazne dla środowiska.
 • Zapewniają ochronę antybakteryjną.
 • Można je regularnie czyścić, a nawet lekko szorować.
 • Są łatwe w utrzymaniu.
 • Łatwe do aplikacji.
 • Są szybkoschnące.

Jak działają farby KNOxOUT? 

BOYSEN® KNOxOUT™ zawiera technologię fotokatalityczną CristalACTiV™, czyli zawiera ultradrobny dwutlenk tytanu (TiO2), który pochłania energię słoneczną i przekształca zwykłą parę wodną w hydroksylowe i peroksylowe wolne rodniki na powierzchni TiO2. Te wolne rodniki, utworzone w ułamkach sekundy (jednej miliardowej sekundy), są reaktywnymi związkami, które rozkładają na powierzchni farby szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, takie jak tlenki azotu (NOx). Szkodliwe gazowe NOx (tlenki azotu) są przekształcane w kwas azotowy, który jest szybko neutralizowany przez alkaliczne cząstki węglanu wapnia zawarte w farbie, wytwarzając nieszkodliwe ilości azotanu wapnia i nieznaczne ilości dwutlenku węgla i wody. Azotan wapnia jest rozpuszczalny w wodzie i łatwo usuwany z powierzchni, pozostawiając ją czystą i dając możliwość do wchodzenia w kontakt z kolejnymi zanieczyszczeniami. Wielką zaletą reakcji fotokatalitycznej jest to, że ultradrobny TiO2 nie jest zużywany w reakcji. Jest on jedynie katalizatorem, który, o ile jest wystarczająca ilość światła, powietrza i wilgoci, stale generuje wolne rodniki. Dodatkowo reakcja ta nadaje farbie właściwości samooczyszczające i antybakteryjne. Albo mówiąc prościej… Pod wpływem światła (a bardziej poprawnie naukowo mówiąc: pod wpływem promieniowania ultrafioletowego), KNOxOUT™ z CristalACTiV™ Technology reaguje ze szkodliwymi tlenkami azotu (NOx) pochodzącymi z emisji z pojazdów silnikowych, rozpuszczalników stosowanych w fabrykach oraz elektrowniach i neutralizuje je w procesie chemicznym. NOx są rozkładane i przekształcane w nieszkodliwe substancje, które są zmywane w czasie opadów deszczu. Rozkład zanieczyszczeń przez BOYSEN® KNOxOUT™ został udowodniony w badaniach przeprowadzonych na Filipinach i w Londynie. Farba jest na rynku światowym od 2008 roku. 
INFORMACJE

Przeczytaj jeszcze